Thành phố Sơn La xây dựng Kế hoạch “Giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)
Lượt xem: 10
UBND thành phố ban hành phố ban hành Kế hoạch tổ chức “Giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”, hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến tháng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)          Thực hiện Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh Sơn La tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân giai đoạn 2020 - 2030; Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 21/8/2020 của UBND thành phố tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ to&agrav
Tải về

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco