Phiên họp 30, UBND xã Chiềng Cọ khóa XXI.
Lượt xem: 14
Chiều ngày 28/11/2023, UBND xã tổ chức phiên họp thứ 30 do đồng chí Tòng Thị Bó- Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã Chủ trì. Tham dự phiên họp có đồng chí Lèo Văn Phúc - Bí thư đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, đồng chí Cà Văn Lợi - Phó chủ tịch HĐND xã, tập thể Thường trực UBND, các ngành, đoàn thể xã, cán bộ bán chuyên trách xã, Hiệu trưởng 02 nhà trường, Trưởng trạm y tế, trưởng bản của 7/7 đơn vị bản trên địa bàn xã Chiềng Cọ.
anh tin bai

Phiên họp thứ 30 của Ủy ban nhân dân xã Chiềng Cọ khóa XXI

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe Đồng chí : Cà Trung Hòa – Phó chủ tịch UBND xã thông qua dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023. kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2023. Trong tháng 11 UBND xã đã tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao như: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Các đơn vị bản tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân;

Trên lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy lợi, phòng chống thiên tai: chỉ đạo các bản chủ động chăm sóc các loại cây trồng, phòng chống thiên tai, dịch bệnh gia súc, gia cầm; tăng cường công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ vi phạm trong khai thác lâm sản, phá rừng, lấn chiếm đất rừng để làm nương, các vi phạm trong phòng chống cháy rừng.

Trên lĩnh vực tư pháp hộ tịch: Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả đúng thời hạn, không có hồ sơ tồn đọng quá thời hạn giải quyết. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 01 cuộc bằng 32 lượt tham gia.

Tại phiên họp, các vị đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục đẩy mạnh công vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiếp tục giữ vững 19/19 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thường xuyên vận động nhân dân vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, đưa chuồng trại ra khỏi gầm sàn theo các nội dung tiêu chí.

Tuyên truyền 7/7 bản phát động nhà tôi có bình chữa cháy, các nhóm liên gia tuyên truyền tới bà con nhân dân. Công tác Đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường đi tuần tra.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Tòng Thị Bó đề nghị các ngành tiếp tục tuyên truyền tới bà con nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa. Thường xuyên kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đẩy mạnh phong trào thi đua cuộc vận động nhân dân các dân tộc xã Chiềng Cọ chung tay xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Các cán bộ chuyên môn UBND xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco