Hội nghị kiểm điểm Cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách xã Chiềng Cọ
Lượt xem: 17
Sáng ngày 8/12/2023 ủy ban nhân dân xã Chiềng Cọ tổ chức Hội nghị kiểm điểm năm 2023. Thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TU ngày 20/11/2023 của Tỉnh ủy Sơn La về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh; Công văn số 1650-CV/TU ngày 28/11/2023 của Thành ủy Sơn La về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2023; Kế hoạch số 94-KH/ĐU ngày 29/11/2023 của Đảng uỷ xã Chiềng Cọ về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2023. Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương năm 2023. Hội nghị đ&a
anh tin bai

 Đồng chí Tòng Thị Bó - Phó Bí thư Đảng ủy - CTUBND xã chù trì hội nghị 

Tập thể Lãnh đạo UBND xã luôn thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND xã; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên UBND. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; các thành viên luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, luôn quyết tâm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc quy trình, đề xuất về công tác cán bộ trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã. Nâng cao trách nhiệmcủa người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc giải quyết các nhiệm vụ, trách nhiệm thuộc thẩm quyền.

Tập thể Lãnh đạo UBND xã tích cực đổi mới phương thức chỉ đạo điều hành, tổ chức các phiên họp của UBND xã, các cuộc họp giao ban trong năm 2023. Thực hiện ký số văn bản, xử lý văn bản, giao việc, đôn đốc việc trên hệ thống quản lý văn bản điều hành; các cuộc họp thảo luận trên tinh thần tập thể, quyết định, chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm theo Kết luận số 155- KL/ĐU ngày 20/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã; tăng cường đi cơ sở để nắm bắt tình hình từ đó kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở; quyết liệt chỉ đạo trên từng lĩnh vực công tác, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc các công chức chuyên môn trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Kết luận số 155-KL/ĐU ngày 20/12/2022của Ban Chấp hành Đảng bộ xãvề kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023; Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 26/12/2022 của HĐND xã Chiềng Cọ về việc thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Ngay từ đầu năm 2023, UBND xã đã xây dựng và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 giao nhiệm vụ cụ thể đến từng công chức, đơn vị để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Đảng uỷ, HĐND xã. Kết quả cụ thể như sau:

(1) Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững và ổn định; triển khai nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ cấp Căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn; giữ vững địa bàn xã Chiềng Cọ “4 không” về ma túy.

(2)Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 5,3 tỷ đồng, bằng 112 % dự toán thành phố giao, 110% dự toán HĐND xã giao, trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn xã đạt 103triệu bằng 128% dự toán UBND thành phố giao; 125.% dự toán HĐND xã giao. Thu điều tiết ngân sách cấp trên giao: 4,1 tỷ đồng, thu bổ sung cân đối có mục tiêu: 1tỷ đồng.

-Tổng chi ngân sách  đạt: 4.8 tỷ đồng bằng 102% so với dự toán giao năm 2023.

(3) Hoàn thành 07 dự án theo hình thức nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ: (1) Đường giao thông trục bản Hôm; (2) Đường giao thông ngõ bản Hôm; (3) Đường giao thông trục bản Muông Yên; (4) Đường giao thông trục bản Hùn (5) Đường giao thông ngõ bản Hùn (6) Đường giao thông nội đồng bản Ót Luông (7) Kênh mương bản Ót Nọi (trong đó nhân dân đóng góp 356,852 triệu đồng).

(4) Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đường Quốc lộ 6, tuyến tránh thành phố đoạn qua địa bàn xã Chiềng Cọ. Trong công tác quản lý đất đai, TTXD, xử phạt hành chính vi phạm trật tự xây dựng 0 trường hợp xử phạt vi phạm hành chính về đất đai 01 trường hợp.

(5) Chủ động triển khai nghiêm túc, kịp thời nhiệm vụ phòng, chống lũ bão thiên tai năm 2023, kịp thời xử lý, khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai gây ra. Khắc phục được 03 ngôi nhà bị tốc mái, 02 đoạn đường bị sạt lở với tổng chiều dài 16m, kịp thời thực hiện phương châm “ 4 tại chỗ ”.

(6) Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ về công tác giảm nghèo trên địa bàn. Trong năm, giảm 02 hộ/13 hộ, đạt tỷ lệ trên 1,15% (chỉ tiêu giao 1,15%). Thường xuyên quan tâm, làm tốt chính sách an sinh xã hội, thăm hỏi động viên hộ nghèo, hộ chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ, có công với cách mạng. Hoàn thành xây dựng và bàn giao 05 nhà đại đoàn kết trên địa bàn (Trong đó: 04 nhà xây dựng mới, 01 nhà nâng cấp sửa chữa).

(7) Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, kế hoạch của UBND thành phố về hoạt động, sự kiện văn hoá trong năm 2023 và đạt kết quả cao. Cụ thể: (1) Lễ hội Hoa Ban đạt giải ba toàn (2) Giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” gắn với chào mừng khánh thành tuyến đường đi trung tâm xã Chiềng Đen đạt 02 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba (3) Thành lập 02 Câu lạc bộ văn hóa dân tộc Thái ( bản Hùn, bản Ót Nọi) , 01 Câu lạc bộ Bóng đá nam xã Chiềng Cọ (4) Tổ chức thành công giải Bóng chuyền hơi mở rộng chào mừng kỷ niệm Ngày cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9/2023.

(8) Công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC được thực hiện công khai, minh bạch gắn với việc giám sát của nhân dân; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng thời hạn bằng 100%, dịch vụ công trực tuyến đạt 100%. Thực hiện ra mắt và triển khai có hiệu quả mô hình “chính quyền thân thiện”.

(9) Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, kiến nghị cử tri, giải quyết kiến nghị tại hội nghị đối thoại của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hoàn thành giải quyết cao. Trong năm, thực hiện tiếp nhận, giải quyết 16/16 đơn thuộc thẩm quyền (đạt 100%); giải quyết 31/31 ý kiến, kiến nghị tại các hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với nhân dân (đạt 100%);

Đồng chí chù trì hội nghị kết luận cán bộ, công chức làm tốt công tác kiểm tra, rà soát hồ sơ khi thực hiện các thủ tục tại bộ phận một cửa; chỉ đạo công chức chuyên môn thường xuyên cập nhật quy định của pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn; làm tốt công tác rà soát hồ sơ, quy trình, thủ tục theo quy định để không phát sinh sai sót trong việc giải quyết thủ tục hành chính; bổ sung, niêm yết công khai các thủ tục hành chính theo quy định thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Khắc phục những tồn tại hạn được chỉ ra trong hội nghị. 

Tác giả: Tòng Thanh - CC Văn hóa

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco