Tài liệu tham khảo phục vụ dự thi trực tuyến về Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2023
Lượt xem: 53
Tài liệu tham khảo phục vụ dự thi trực tuyến về Chuyển đổi số bao gồm 12 tài liệu

Tải về

 

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

 

Tác giả: Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Sơn La

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco