Sử dụng các thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID
Lượt xem: 88
Công dân có thể sử dụng các tính năng khai thác thông tin cá nhân, thông tin các loại giấy tờ đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID phục vụ kiểm tra, đối chiếu thay thế cho yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ vật lý trong thực hiện giải quyết TTHC

Để tiếp tục triển khai quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Ngày 22/04/2023 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 1409/UBND-NC về việc sử dụng thông tin, giấy tờ được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trong giao dịch, giải quyết TTHC, trong đó công dân được sử dụng các tính năng khai thác thông tin cá nhân, thông tin các loại giấy tờ (thẻ Căn cước công dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế…) đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thông qua ứng dụng VNeID, trang thông tin định danh điện tử phục vụ kiểm tra, đối chiếu thay thế cho yêu cầu xuất trình các loại giấy tờ vật lý trong thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính.

 Để thực hiện sử dụng các thông tin cá nhân, thông tin các loại giấy tờ thông qua tài khoản định danh điện tử công dân cần thực hiện 3 bước.

.Bước 1: Công dân đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2 và bật chức năng “Xác minh ứng dụng qua QR code” trong mục “Cá nhân”

Bước 2: Công dân quay lại “Trang chủ” để tạo QR code định danh điện tử.

Bước 3: Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử mức 2, sau đó thực hiện quét mã QR code của công dân ở Bước 1 để xác định ứng dụng VNeID của công dân là thật hay giả. Kết quả hiển thị trên màn hình ngay sau khi quét mã QR code.

 

Tải về

Tác giả: Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Sơn La

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco