Kiểm tra, thẩm định tiến độ thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại xã Chiềng Cọ
Lượt xem: 95
Ngày 22/9, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh năm 2021 do đồng chí Hà Như Huệ, Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh làm trưởng đoàn, cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, UBND thành phố đã kiểm tra, thẩm định các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tại xã Chiềng Cọ, thành phố.

 

Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới làm việc tại xã Chiềng Cọ.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, xã Chiềng Cọ đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, xây dựng nông thôn mới nâng cao và cải thiện đời sống của người dân. Đến nay, xã Chiềng Cọ đã đạt 17/17 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 100% các tuyến đường trục bản, liên bản được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện; 96% hộ có nhà ở dân cư đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã thực hiện cam kết và xử lý rác thải, nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường và đảm bảo bền vững; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm từ 2,8% năm 2015, xuống còn 1% năm 2020; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 ước đạt 37,8 triệu đồng/người/năm...

 

Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểm tra thực tế tại các công trình giao thông.

Đoàn đã kiểm tra thực tế các công trình giao thông, trường học, vệ sinh môi trường... Đồng thời, yêu cầu xã Chiềng Cọ tiếp tục duy trì, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới; quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021./.

 

 

Tác giả: Cổng thông tin điện tử thành phố Sơn La

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco