Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác xây dựng bản kiểu mẫu tại Bản Hùn, xã Chiềng Cọ
Lượt xem: 43
Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/HNDTW-TUSL ngày 30/9/2022 triển khai chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy Sơn La. Ngày 09/02/2023 đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lê Văn Kỳ Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm trưởng đoàn cùng đại diện các sở, ngành trong tỉnh, UBND thành phố kiểm tra kết quả, tiến độ xây dựng bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu tại bản Hùn xã Chiềng Cọ.
anh tin bai

 

Đ/c Lê Văn Kỳ Phó giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phát biểu quán triệt nội dung buổi làm việc

          Bản Hùn xã Chiềng Cọ là bản thuần nông có 229 hộ dân với 1.145 nhân khẩu; dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy - HĐND - UBND xã, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến bản, tính đến ngày 31/01/2023 bản Hùn đã đạt 9/16 tiêu chí, 35/44 chỉ tiêu của Bộ tiêu chí Bản, Tiểu khu nông thôn mới; Quy định Bản, Tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La.

anh tin bai

 

Đ/c Tòng Thị Bó Chủ tịch UBND xã Chiềng có báo cáo kết quả, tiến độ xây dựng bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của bản Hùn xã Chiềng Cọ

          Sau khi nghe báo cáo kết quả, tiến độ xây dựng bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của bản Hùn xã Chiềng Cọ do đ/c Chủ tịch UBND xã báo cáo. Đ/c trưởng đoàn công tác kết luận giao nhiệm vụ cho các sở, ngành của tỉnh phối hợp với UBND thành phố trong công tác hướng dẫn, giúp đỡ bản Hùn xã Chiềng Cọ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023 theo Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Bộ tiêu chí Bản, Tiểu khu nông thôn mới; Quy định Bản, Tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Sơn La giai đoạn 2022-2025.

          Tiếp sau buổi làm việc Đ/c Nguyễn Thế Phương - Phó Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo quán triệt, giao nhiệm vụ cho Đảng ủy - UBND xã, ban quản lý bản Hùn triển khai thực hiện nhiệm vụ xây  dựng bản Hùn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch đã đề ra.

anh tin bai

 

Đ/c Nguyễn Thế Phương - Phó Chủ tịch UBND thành phố quán triệt, giao nhiệm vụ cho Đảng ủy - UBND xã lãnh đạo bản Hùn triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng bản Hùn

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tác giả: Nguồn: Cổng thông tin điên tử thành phố Sơn La

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco