Chiềng Cọ hoàn thành 17/17 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
Lượt xem: 145
Năm 2016, xã Chiềng Cọ được công nhận đạt chuẩn NTM; với sự quan tâm của Thành ủy, UBND thành phố; cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Chiềng Cọ đã năng động, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xã NTM nâng cao; đến nay, xã đã hoàn thành 17/17 tiêu chí, và đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận Chiềng Cọ đạt chuẩn NTM nâng cao. 

Chiềng Cọ hoàn thành 17/17 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Đảng uỷ xã đã ra Nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo xây dựng NTM nâng cao theo năm, theo quý, theo tháng; đầu năm 2021, Đảng ủy xã đã phát động phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng NTM nâng cao”; theo đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ xã đến cơ sở, cấp ủy, Ban quản lý các bản đã vận động nhân dân góp công, góp của cùng hoàn thành những công trình và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt; phát động toàn dân tham gia phát triển kinh tế từ mô hình hộ gia đình đến kinh tế tập thể, doanh nghiệp, từng bước nâng cao thu nhập cho nhân dân; đẩy mạnh các biện pháp duy trì, giữ vững các tiêu chí về vệ sinh môi trường nông thôn.

Tính đến 30/8/2021, xã Chiềng Cọ đã hoàn thành 17/17 tiêu chí, 36/36 chỉ tiêu xã NTM nâng cao. Trên cơ sở tự đánh giá cụ thể mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Chiềng Cọ, và kết quả thẩm tra của Đoàn thẩm tra tỉnh về đề nghị xét xã Chiềng Cọ đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021; xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã Chiềng Cọ đạt chuẩn NTM nâng cao trong tháng 10/2021; đây chính là thành tích cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc xã Chiềng Cọ chào mừng 60 năm xây dựng và phát triển thành phố Sơn La.

Tác giả: Cổng thông tin điện tử thành phố Sơn La

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco