Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND - UBND xã

 

Họ và tên: LÈO VĂN PHÚC

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 14 tháng 7 năm 1969

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0374786585

 

 

 

 

Họ và tên: Lò Văn Tươi 

Chức vụ: Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 12 tháng 12 năm 1977

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Hua La, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Lụa, xã Hua La, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0988654217

 

 

Họ và tên: TÒNG THỊ BÓ

Chức vụ: Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 03 tháng 9 năm 1969

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0388322122

 

 

Họ và tên: CÀ VĂN LỢI

Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 13 tháng 5 năm 1985

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Ót Nọi, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0378455243

 

 

Họ và tên: CÀ TRUNG HÒA

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 04 tháng 8 năm 1978

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Chậu, phường Chiềng Cơi, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0985721917

 

 

Họ và tên: TÒNG VĂN VĂN

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

Tiểu sử tóm tắt:

- Sinh ngày: ngày 12 tháng 10 năm 1982

- Dân tộc: Thái

- Quê quán: xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Nơi ở hiện nay: Bản Hùn, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Đảng viên: Đảng viên

- Hòm thư:

- Số điện thoại DĐ: 0346087834


 

 


 CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco