Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Chiềng Cọ khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 174
Ngày 21/6, HĐND xã Chiềng Cọ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất. Tới dự có đồng chí Phạm Hồng Quyết, Uỷ viên BTV thành ủy, Trưởng Ban dân vận thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố.

Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Chiềng Cọ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

          Tại Kỳ họp, Ủy ban bầu cử xã Chiềng Cọ đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong đó nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 trên địa bàn xã được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật, trước, trong và sau ngày bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội được đảm bảo. Kỳ họp lần thứ Nhất  HĐND xã Chiềng Cọ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được tổ chức dân chủ, công khai, đúng luật; 100% các đồng chí trong danh sách bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã đã được các đại biểu HĐND xã tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.  

 

Đồng chí Phạm Hồng Quyết, Uỷ viên BTV thành ủy, Trưởng Ban dân vận thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại Kỳ họp.     

          Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Trưởng Ban dân vận thành ủy đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã Chiềng Cọ trong việc tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp trên địa bàn xã và các nội dung tổ chức cho Kỳ họp thứ Nhất. Đồng chí cũng chúc mừng các đồng chí được bầu vào đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ mới và các đồng chí được bầu giữ các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND xã thực hiện tốt trách nhiệm của Người đại biểu nhân dân, gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân, bám sát thực tiễn để xây dựng xã Chiềng Cọ ngày càng phát triển ./.

 

Tác giả: Vương Trang

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco