Kỳ họp thứ Bảy HĐND xã Chiềng Cọ khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 9
   Ngày 29/12, HĐND xã Chiềng Cọ khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ bảy.
anh tin bai

Kỳ họp thứ Bảy HĐND xã Chiềng Cọ khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2023, dưới sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tình hình kinh tế, xã hội của xã vẫn tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản phẩm đạt trên 284 tỷ đồng, trong đó nông nghiệp và cây ăn quả đạt 192 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 51 triệu đồng/năm. Xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tài nguyên môi trường, phòng chống ô nhiễm nguồn nước, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn; tổ chức khởi công 8 công trình đường nội bản với tổng chiều dài trên 4km, tổng vốn đầu tư 4 tỷ đồng. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng các sự kiện của đất nước, tỉnh và thành phố. Duy trì và nâng cao chất lượng các trường chuẩn Quốc gia, nâng cao chất lượng dạy và học. Thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; làm tốt các chính sách an sinh xã hội. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện DQTV, diễn tập theo kế hoạch; đẩy mạnh công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm. Thường trực, các ban và đại biểu HĐND xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của cơ quan dân cử. Chuẩn bị, điều hành tốt các Kỳ họp, Phiên họp theo luật định, tăng cường các hoạt động giám sát theo chuyên đề, giám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống dịch cũng như các ý kiến kiến nghị của cử tri. Tăng cường TXCT, bám sát cơ sở kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Tại Kỳ họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024.


Tác giả: Vương Trang - Cổng thông tin điện tử thành phố Sơn La

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco