Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Chiềng Cọ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 75
Ngày 30/6, HĐND xã Chiềng Cọ khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ tư, đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2022; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022. 
Kỳ họp thứ 4, HĐND xã Chiềng Cọ khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND, đại biểu HĐND xã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực, tích cực đổi mới phương thức hoạt động; đảm bảo vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19; tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước đạt hơn 72 tỷ đồng; chỉ đạo nhân dân gieo trồng lúa chiêm xuân được 67,9 ha đạt 84% kế hoạch thành phố giao; thường xuyên chỉ đạo các bản vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh; công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt 2,6 tỷ đồng bằng 56,21% so với dự toán HĐND thành phố giao. Đồng thời, xã cũng đã xây dựng kế hoạch phòng ngừa, bảo vệ môi trường an toàn nguồn nước trên địa bàn, ký cam kết với các hộ chăn nuôi; phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố thực hiện xác minh nguồn gốc đất 28 hộ bản Hôm để thực hiện Dự án đường Quốc lộ 6 đoạn tránh thành phố. Đối với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã hoàn thành công trình nhà văn hóa bản Ngoại; xây dựng, tu sửa các công trình kênh mương tại một số bản; về giáo dục có sự chuyển biến tích cực, trong đó, chỉ đạo các trường học thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp ở các cấp học đạt 100%; tiếp tục thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin phòng, chống COVID -19, trên địa bàn xã đã tiêm được 9.629 liều; an ninh chính trị được giữ vững, quốc phòng - an ninh được đảm bảo…

Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận thông qua các Nghị quyết của HĐND, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, Nghị quyết HĐND về chương trình giám sát năm 2023 và một nội dung quan trọng khác. Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà các đại biểu HĐND và cử tri quan tâm, thảo luận và đưa ra giải pháp phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022./.

Tác giả: Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Sơn La

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco