Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân xã Chiềng Cọ khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 109
Ngày 30/12, HĐND xã Chiềng Cọ khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 11, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021.

Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân xã Chiềng Cọ khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021

    Năm 2020, xã Chiềng Cọ đã tập trung chỉ đạo và triển khai hiệu quả nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid 19 vừa phát triển kinh tế xã hội hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; thu ngân sách trên địa bàn đạt 130,8% dự toán thành phố giao. Y tế, giáo dục, văn hóa xã hội được quan tâm ; đời sống vật chất tinh thần của nhân dân nâng lên rõ rệt, quốc phòng an ninh được đảm bảo và giữ vững. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, trong năm đã tổ chức chi trả chế độ cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo đúng, đủ kịp thời đặc biệt trong thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch. Hoạt động của Thường trực HĐND và các ban HĐND đã phát huy được hiệu quả, triển khai và thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch đề ra, tổ chức các phiên họp, bảo đảm thời gian đúng quy định, tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các Kỳ họp, giám sát các vấn đề mà nhân dân quan tâm, phối hợp làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định..

    Kỳ họp đã tập trung thảo luận và thông qua các Dự thảo Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021; phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách năm 2021; Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 12 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng thời tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề mà các đại biểu HĐND và cử tri quan tâm.

Tác giả: Vương Trang

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco