Thành phố khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024
Lượt xem: 26
Trong ba ngày từ ngày 23-27/11. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố đã tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024 cho trên 400 thanh niên của 12 xã, phường trên địa bàn thành phố.
anh tin bai

Thành phố khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Năm 2024 dự kiến thành phố được tỉnh Sơn La giao tuyển chọn gọi 167 công dân nhập ngũ, trong đó có 120 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 47 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Để thực hiện tốt các bước trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo đúng hướng dẫn của cấp trên Ban QHQS đã tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép trong Hội nghị, cuộc họp của các cơ sở và thực hiện tốt công tác nắm nguồn, tuyển chọn, đồng thời tổ chức sơ, khám tuyển, lập hồ sơ, xét duyệt hồ sơ cho đến thâm nhập, xác minh lý lịch công dân, quản lý công dân chuẩn bị nhập ngũ. Công tác khám tuyển được tổ chức nghiêm túc, khách quan nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ sức khoẻ, chất lượng, để sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc với phương châm “Tuyển người nào chắc người đó”. 

Sau khi khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố đề nghị Ban CHQS, Công an thành phố, UBND các xã, phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự một cách sâu rộng tới người dân, thực hiện tốt công tác rà soát, nắm rõ các đối tượng đủ điều kiện khám tuyển; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên; tham mưu tốt cho cơ quan Thường trực nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc cũng như các chế độ miễn, hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định, theo đó bảo đảm tốt nhất cho công tác tuyển quân năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

 

Tác giả: Sa Hoàng - Cổng thông tin điện tử thành phố Sơn La

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco