Thông báo công khai Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền của UBND xã
Số ký hiệu văn bản 74/TB-UBND
Ngày ban hành 03/03/2021
Ngày hiệu lực 03/03/2021
Trích yếu nội dung Thông báo công khai Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền của UBND xã
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm TB thủ tục lĩnh vực tư pháp ngày 3.3.pdf

kem-theo-tb-so-74-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-tu-phap.docx
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco