Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Số ký hiệu văn bản 30-CT/TW
Ngày ban hành 22/01/2019
Ngày hiệu lực 22/01/2019
Trích yếu nội dung Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Chỉ đạo điều hành
Người ký duyệt Trần Quốc Vượng
Tài liệu đính kèm chi-thi-30-ct-tw-2019-tang-cuong-cong-tac-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung.pdf
Văn bản mới

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CHIỀNG CỌ
 
Chịu trách nhiệm nội dung: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử UBND Xã Chiềng Cọ
 
Địa chỉ: Bản Hôm - xã Chiềng Cọ - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
 
SĐT: 02126277377
 
Email: ubchiengco.thanhpho@sonla.gov.vn- Website: https://thanhpho.sonla.gov.vn/chiengco